Komunikat

KOMUNIKAT

 

Zarząd Klubu ZRYW Opole zawiadamia, iż Uchwałą 1/05/2017 Zarządu OOZP z dn. 22.05.2017 r., upublicznioną w dn. 24.05.2017 r.  (dostępną na stronie OOZP) nasz Klub został wykluczony ze struktur związku stowarzyszeń, jakim jest Opolski Okręgowy Związek Pływacki w Opolu.

Uchwała o wykluczeniu z OOZP jest wynikiem sprzeciwiania się Zarządu Zryw’u decyzjom struktur okręgowych, które zdaniem Zarządu Klubu podejmowane są z naruszaniem prawa o stowarzyszeniach i regulacji wewnętrznych Związku Pływackiego, a przede wszystkim godzą w interesy Klubu i jego zawodników. Informacje podane w Uchwale o powodach podjęcia decyzji przez władze OOZP są lakoniczne. Nie odnoszą się do dokumentów, faktów i nie polegają na prawdzie. Każde działanie Zarządu ZRYW było jedynie adekwatną reakcją na nieprawidłowości, jakie nasz Klub napotkał we współpracy z OOZP i odbywało się w granicach prawa.

Dotychczas Zarząd Klubu informował rodziców ogólnikowo o problemach we współpracy Zryw’u z OOZP, aby zawodnicy i rodzice mogli zajmować się tylko sportowym rozwojem dzieci.
Jednakże w obliczu z przeniesienia przez Zarząd OOZP konfliktu na członków naszego Klubu, z negatywnymi skutkami dla naszych zawodników, będziemy Państwa informować o bieżącym rozwoju sytuacji.

Jednocześnie informuję, iż:

  • Prezydent Miasta Opola – Organ nadzoru nad stowarzyszeniami oraz Prezes Polskiego Związku Pływackiego – Organ sportowy, zostali poinformowani o decyzji Zarządu OOZP,

 

  • konsekwencją powyższej decyzji Zarządu OOZP jest odwołanie przez ZRYW Opole zawodów okręgowych – Wojewódzkiej Ligi Miast Opolszczyzny przygotowanej przez ZRYW na zlecenie OOZP. Nasz klub nie chce stawiać w niezręcznej sytuacji naszych zawodników i ich rodziców oraz pozyskanych do współorganizacji zawodów WLMO Partnerów jakimi są Miasto Krapkowice i Spółka „Delfin”, którzy wspaniałomyślnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom OOZP, użyczyli swój obiekt dla organizacji okręgowych zawodów,

 

  • zapraszamy członków klubu i wszystkich rodziców naszych zawodników na zebranie, które odbędzie się 5.06. o godzinie 16:30 na Wodnej Nucie w salce konferencyjnej na I piętrze, na którym będą Państwo mogli uzyskać bardziej szczegółowe informacje w zakresie funkcjonowania Klubu w obecnej sytuacji.

W związku z bezprecedensową decyzją Zarządu OOZP, wymierzoną w najlepszy Klub pływacki Opola i Opolszczyzny, Zarząd ZRYW zapewnia, iż podejmie wszelkie kroki prawne zmierzające do zaprzestania negatywnych skutków działań OOZP wymierzonych w członków naszej organizacji, zawodników i ich rodziców.

Opole, 25.05.2017 r.

Beata Roman

Prezes Zarządu

Zryw OPOLE